Pestbril voor onderwijs - Aandachtvoorpesten

Ga naar de inhoud
AANDACHT   VOOR   PESTEN

-
DE PESTBRIL, BAANBREKEND EN INNOVATIEF: DE OPLOSSING VAN PESTEN IN ZICHT
Ontdek je persoonlijke ‘Pestbril’
Dé beste oplossing om pesten altijd te kunnen herkennen en signaleren

Herken je dit?
 • Vraag jij je ook weleens af, hoe komt het nou dat pesten nog steeds een onopgelost enorm maatschappelijk probleem is?
 • Jij weet zeker dat er in jouw groep niet wordt gepest
 • Er komt een leerling/kind naar je toe en die zegt te worden gepest. Echter jij hebt nooit gezien dat diegene wordt gepest
 • Jij ziet dat er in de pauze wordt gepest en deelt dit met het team. Zij herkennen het gedrag van de pester niet. Enkele collega’s vinden dat je gevoelig reageert op dit onderwerp
 • Je intuïtie zegt je dat er iets speelt in de groep. Je kunt je vinger er niet op leggen
 • Ouders komen weer bij jou met de mededeling dat hun zoon wordt gepest. Jij herkent hun verhaal niet
 • Er zijn binnen jouw team verschillende normen en waarden over bijvoorbeeld pesten, plagen, buitensluiten, (terug)slaan en roddelen
 • Je duo-partner blijkt de signalen van pesten heel anders te interpreteren dan jij
 • Je hebt persoonlijk te maken met pesten
 • Je hebt een pestverleden (gepeste/pester) en je hebt gehoord dat dit invloed kan hebben op jouw waarneming van pesten. Maar is dat zo?
 • Je wil up-to-date blijven in jouw vakgebied met betrekking tot pesten en sociale veiligheid
Wil je er alles aan doen om op jouw werkplek pesten effectief te herkennen, signaleren, te voorkomen en aan te pakken?
Revolutionaire anti-pesttool Ontdek je persoonlijke ‘Pestbril’
Herkennen, signaleren en juist interpreteren van gedrag binnen een groep is een voorwaarde om pesten te voorkomen en aan te pakken.
Wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland heeft uitgewezen dat pesten niet goed wordt gesignaleerd.
Alle anti-pestprogramma’s hebben het herkennen van pesten door de leerkracht of begeleider als uitgangspunt.
Echter als de signalen van pesten niet goed worden waargenomen en geïnterpreteerd loopt de trein daar al uit de rails.
Signaleren en herkennen is absoluut niet gemakkelijk.
Het goede nieuws is dat het zeker te leren is, omdat we nu uit onderzoek weten wat de oorzaak is van het feit dat het niet (goed) herkend wordt.

Dat heeft met het volgende te maken:
Hoe jij in het dagelijks leven denkt, voelt en handelt wordt bepaald door de gebeurtenissen en ervaringen die je in je leven meemaakt.
Als je te maken hebt of hebt gehad met pesten heeft dat dus, bewust en onbewust, invloed op je denken, voelen en handelen bij pesten.
Iedereen heeft daarom een eigen unieke kijk op pesten en daarom is pesten oplossen en voorkomen ingewikkeld.  

Ontdek je persoonlijke ‘Pestbril’ en krijg antwoord op vragen als:
 • Wat is mijn persoonlijke definitie van pesten
 • Welke denkfouten maak ik over pesten
 • Hoe mijn eigen ervaringen met pesten samenhangen met mijn waarneming van pesten
 • Welke waarden en normen heb ik ten aanzien van sociale veiligheid en pesten
 • Hoe interpreteer ik signalen van pesten correct
 • Hoe krijg ik een sensitievere blik op de signalen van pesten
 • Hoe ik pesten kan signaleren terwijl het zich niet in mijn gezichtsveld afspeelt
 • Hoe ik mijn voorbeeldrol kan inzetten om pesten te voorkomen
 • Het helpt je om te gaan met de aarzeling om in te grijpen bij pesten
 • Welke valkuilen, kwaliteiten en uitdagingen ik heb met betrekking tot pesten en sociale veiligheid
 • Het werkboek ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’ is een must voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Het werkboek is door Aandacht voor Pesten ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het is mogelijk je te certificeren.
                  
Heb je nu al interesse in het online programma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’?
Schrijf je HIER alvast vrijblijvend in en krijg bij de lancering 10% Early Bird korting.

Terug naar de inhoud