home
organisatie
 Samenwerking
 Steun onze Stichting
 ANBI
 De missie en uitdagingen van de Stichting Aandacht voor Pesten
 Help onze Stichting
 Recente activiteiten
 

Steun de Stichting Aandacht voor Pesten

De Stichting Aandacht voor Pesten is een organisatie zonder winstoogmerk; zij ontvangt geen subsidies van de overheid. De stichting is zeer actief en zet zich in op veel terreinen.

Wilt u ons steunen met een donatie?

IBAN NL12 INGB 000 000 1259

van Stichting Aandacht voor Pesten

of via:


ONLINE DONEREN

Dank u wel!

De Stichting Aandacht voor Pesten heeft een ANBI-status. Hierdoor is haar voortbestaan afhankelijk van de gelden die fondsen en donateurs beschikbaar stellen.