home
organisatie
 Samenwerking
 Steun onze Stichting
 ANBI
 De missie en uitdagingen van de Stichting Aandacht voor Pesten
 Help onze Stichting
 Recente activiteiten
 

Stichting Aandacht voor Pesten

De Stichting Aandacht voor Pesten wil een lans breken voor iedereen die gepest is of wordt, door aandacht te vestigen op het onderwerp pesten. De Stichting wil een bijdrage leveren aan het welzijn van iedereen die op welke manier dan ook slachtoffer is van pesten. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen, maar ook om volwassenen. Er zijn veel volwassenen die het gepeste kind in zich mee dragen of die gepest zijn op de werkvloer. Daarnaast is er aandacht nodig voor pesten op hogere leeftijd in bijvoorbeeld woonzorgcentra. Er zijn groepen mensen in onze samenleving die extra kwetsbaar zijn en daardoor eerder in aanraking komen met het thema pesten. Hierbij valt te denken aan: mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, iedereen die anders geaard is, mensen met een andere culturele achtergrond. Kortom: iedereen die anders is.

  • Als u wilt zien wat we hebben gerealiseerd kunt u kijken op de website onder het kopje ANBI status/activiteitenkalender Om al deze activiteiten te kunnen voortzetten en uitbouwen is geld nodig, véél geld. Alle stapjes, hoe klein ook, die we kunnen zetten om pesten onder de aandacht te brengen en te minimaliseren, zijn stapjes in de goede richting. Iedereen heeft recht op hulp en daar maken wij ons hard voor! We hebben niet de illusie dat we pesten helemaal de wereld uit kunnen helpen. Door jong en oud in te laten zien dat pesten er niet gewoon bij hoort (zoals vaak wordt gezegd) zullen we een omslag in het denken teweeg brengen. Het is onmogelijk om al het werk dat verzet moet worden, te doen zonder uw steun. Uw gift maakt veel mogelijk!! home > organisatie > steun onze stichting © Stichting Aandacht voor Pesten, maart 2015