Onze Missie - Aandachtvoorpesten

Ga naar de inhoud
AANDACHT   VOOR   PESTEN

-
ONZE MISSIE
Aandacht voor Pesten is een landelijk steunpunt op het gebied van pesten

Iedereen kan in het leven te maken hebben of hebben gehad met pesten.
Misschien op de basisschool, buiten op het pleintje voor de flat, tijdens een stage, op het werk, tijdens de dagbesteding of in een woonzorginstelling voor senioren.
Je kunt met pesten te maken hebben, een pestverleden met je meedragen of het bij een ander zien.

Pesten kan ons dus allemaal raken.  


Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van pesten zeer ernstig kunnen zijn en levenslange mentale littekens en lichamelijke problemen kunnen veroorzaken.
Het tijdig herkennen, voorkomen en aanpakken van pesten is dus letterlijk van levensbelang voor heel veel mensen.
Iedereen heeft recht op een veilige woon-werk en leefomgeving.

Aandacht voor Pesten vindt het belangrijk om wezenlijk bij te dragen aan het oplossen van dit grote maatschappelijke en sociale probleem.
Kinderen, jongeren, hun ouders, en volwassenen (waaronder ook senioren), organisaties en (onderwijs)instellingen kunnen bij ons terecht voor informatie, producten en inspiratie.
Aandacht voor Pesten heeft aandacht voor iedereen die te maken heeft, of heeft gehad, met pesten, zoals de gepeste, de pester en de omstanders.

Wij hebben speciale aandacht voor mensen in de samenleving die, om wat voor reden dan ook, kwetsbaar zijn.
In het bijzonder voor mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking die te maken hebben met pesten.
Er is een speciaal deel van de website toegankelijk gemaakt voor mensen met een (L)VB.
Hulp en ondersteuning kan worden gevonden bij één van de vele aangesloten hulpverleners.
Terug naar de inhoud