home
nieuws
 In Memoriam Mieke Elberts
 Landelijke Dag tegen Pesten 19 april 2019
 Landelijke Dag Aandacht Voor Pesten Bij Mensen Met Een Licht Verstandelijke Beperking’
 oproep radio funx
 Donatie-actie Carlos Platier Luna
 Week tegen pesten, interview met Glenn Eilbracht
 LFB en Stichting Aandacht voor Pesten
 Online boodschappen doen
 MakeMyDay
 MainStreet ambassadeur voor Aandacht voor Pesten
 Interview Coopervision
 Samenwerking Stichting Aandacht voor Pesten met DDDDD en Holland Dance
 Filmproject Stil Leed
 Terugblik
 

‘Gepest en dan?’ Een project voor mensen met een licht verstandelijk beperking. ‘Eindelijk aandacht voor ons verhaal...’

Tijdens de Denktank bijeenkomsten van de LFB werd duidelijk dat pesten een groot probleem is en dat er nog heel weinig is op het gebied van pesten voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom werd al snel duidelijk dat er een plan op tafel moest komen om hier iets aan te doen. Er is toen een film gemaakt, voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking, hierin vertelden zij over hun ervaringen met pesten. De eerste steen van het project ‘Gepest en dan’ werd gelegd in 2011 onder begeleiding van Vilans. Uiteindelijk heeft het project de huidige vorm gekregen door de samenwerking tussen de LFB en de Stichting Aandacht voor Pesten.

Waar staan we nu?....Themacafé's en gastlessen. Dankzij een bijdrage van Fonds NutsOhra, het VSBfonds, de LFB en de Stichting Aandacht voor Pesten kon het project worden gerealiseerd. Het project is nu inmiddels al in de afrondende fase. Voor het project is ook een tweede indrukwekkende film gemaakt, nú juist om jongere mensen aan te spreken. Deze film is getoond tijdens themacafés die op 6 verschillende plaatsen in Nederland hebben plaatsgevonden. Een themacafe is een bijeenkomst voor mensen met een beperking die elkaar willen ontmoeten en waar een thema besproken wordt. Hier komen mensen die de leeftijd hebben van 30- 65 jaar ongeveer.

Daarnaast hebben er bij 6 verschillende VSO-scholen gastlessen over het onderwerp pesten plaatsgevonden. De leerlingen waren tussen de 12 en 19 jaar oud. Deze gastlessen zijn ontwikkeld door de Stichting Aandacht Voor Pesten en zijn gegeven door een coach van de LFB, twee ervaringsdeskundigen en therapeuten van Stichting Aandacht Voor Pesten. Tijdens de gastlessen en themacafé’s, zijn de ervaringsdeskundigen met hun eigen ‘pestverhaal’ de bruggenbouwers, en hebben een verbindende rol.

Naar aanleiding van de themacafé’s zijn er op 3 locaties in het land vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Op iedere locatie waren 4 bijeenkomsten, waarin de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen.

  • Aandacht voor MIJN Verhaal (je eigen pestverleden kunnen delen)
  • Aandacht voor Mijn Eigen Kracht
  • Social Media en Cyberpesten
  • Ik ben goed zoals ik ben

 

Vervolgbijeenkomsten De door de Stichting Aandacht voor Pesten ontwikkelde vervolgbijeenkomsten werden in zijn geheel verzorgd door 1 of 2 ervaringsdeskundigen onder begeleiding van 2 coaches van de LFB. Hoewel de resultaten van de vervolgbijeenkomsten nog moeten worden geevalueerd, zien de eerste terugkoppelingen van de deelnemers, ervaringsdeskundigen en coaches er zeer veelbelovend uit. Zoals een deelnemer na een van de bijeenkomsten schreef: ‘Zeer geslaagde dag, dat er nu eindelijk gepraat kan worden waar we zo lang mee zitten.....’

Klankbordgroep Bij het project is ook een klankbordgroep actief. Hierin hebben verschillende organisaties zitting, o.a. om het proces van het project te volgen en een kritisch geluid te laten horen. Zij brengen ook het onderwerp pesten binnen hun eigen organisatie onder de aandacht.

LFB De LFB is een landelijke organisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze heeft als kerntaak; informatievoorziening, lotgenotencontacten, belangenbehartiging. De LFB gelooft dat versterking en vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking het meeste effectief is wanneer dit vanuit ervaringsdeskundigheid vorm krijgt. Dit noemen we het dóór en vóór principe.

Ervaringsdeskundigen In het project 'Gepest en dan?' hebben verschillende ervaringsdeskundigen van de LFB een bijdrage geleverd. De ervaringsdeskundigen hebben een grote meerwaarde door de impact op de deelnemers: vooroordelen worden ontzenuwd en kwetsbaarheid kan als kracht gezien worden. Door hun eigen ervaring op het gebied van pesten in te zetten, kunnen anderen daar wat van leren.

Stichting Aandacht voor Pesten De Stichting Aandacht voor Pesten is een landelijk steunpunt op het gebied van Pesten. Zij verstrekt informatie over dit onderwerp via de website www.aandachtvoorpesten.nl netwerk van hulpverleners aangesloten die hulp bieden voor zowel de gepestte als de pester. Daarnaast geeft de Stichting advies en hulp aan organisaties en instellingen. De Stichting doet tevens onderzoek op het gebied van pesten en wordt gesupport door bekende Nederlanders. Onderscheidend is dat de Stichting Aandacht voor Pesten zich inzet voor alle groeperingen uit de samenleving zoals kinderen, ouderen in een woonzorgcentrum, mensen met een (verstandelijke) beperking en mensen met een andere seksuele geaardheid.