Mijn verhaal - Aandachtvoorpesten

Ga naar de inhoud
AANDACHT   VOOR   PESTEN

-
MIJN VERHAAL
Er is moed nodig om je persoonlijke verhaal te vertellen

Er is heel veel moed nodig, om dit zo te doen dat iedereen hiervan kennis kan nemen.
Wij hebben dan ook oprecht respect voor de mensen die ons schrijven en waarvan de verhalen op de website zijn te lezen.

Hier kan iedereen die dat wil (eindelijk) zijn of haar verhaal over pesten kwijt. Kinderen, jongeren of volwassenen.
Een verhaal over vroeger of over nu. Elk verhaal is goed.

Wij gaan heel zorgvuldig om de gegevens van een ieder die hier zijn of haar verhaal kwijt wil.
Wij willen graag dat iedereen zich veilig genoeg voelt om te durven schrijven.
Vanuit dit standpunt bezien, censureren we alle geschreven artikelen.
Er zijn een paar duidelijke regels voor “vertel je verhaal”:
• Vertel je verhaal kort en bondig, zodat iedereen het kan lezen.
• Schelden mag niet.
• Grof taalgebruik mag ook niet.
• Er mogen geen namen genoemd worden, dit om ieders privacy te waarborgen.
• Vermeld in je mail of aan het begin van je verhaal even hoe oud je bent.

Wij behouden ons het recht voor om brieven -zonder opgaaf van redenen- te verwijderen.
Maar je mag er van uitgaan dat wij dit doen om er voor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen.
Wij weten maar al te goed dat pesten bij iedereen die daar mee te maken heeft (gehad) heel gevoelig ligt.

Op de geplaatste verhalen op de website rust copyright.
Dat betekent dat eerst toestemming gevraagd moet worden aan Aandacht voor Pesten voordat er door derden gebruik gemaakt mag worden van de tekst (of een gedeelte van de tekst) van een verhaal voor eigen gebruik. Pas ná onze toestemming mag hier gebruik van worden gemaakt.
Onder ieder ingestuurd en geplaatst verhaal vind je een korte tekst over copyright.
Wil je je persoonlijk verhaal kwijt?
Dat kan hier! Mail je verhaal naar ons.
Een selectie van de verhalen zal hier worden gepubliceerd.

Terug naar de inhoud