Landelijke dag Aandacht voor pesten - Aandachtvoorpesten

Ga naar de inhoud
AANDACHT   VOOR   PESTEN

-
IN DE SPOTLIGHT  2 JUNI LANDELIJKE DAG AANDACHT VOOR PESTEN BIJ MENSEN MET EEN (L)VB
Op donderdag 2 juni is de jaarlijks terugkerende Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met (Licht) Verstandelijke Beperking gehouden.

Er is en blijft aandacht nodig voor grensoverschrijdend gedrag en pesten bij mensen met een (L)VB.
We spreken dan ook de wens en de hoop uit dat uw organisatie of instelling de aandacht schenkt aan de Landelijke dag voor deze kwetsbare groep mensen, die het zó nodig heeft en verdiend!

Waarom?
In Nederland zijn er een kleine 2,5 miljoen mensen zwakbegaafd of (licht) verstandelijk beperkt, waarvan 1,5 miljoen mensen enige vorm van langdurige hulp in de domeinen, wonen, werken en dagbesteding krijgen.
Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking hebben, net als ieder ander, hetzelfde recht op bescherming, hulp, steun, aandacht en borging van de sociale veiligheid  in hun woon- en werkomgeving en dagbesteding.

Uit de vele gesprekken die de Stichting de afgelopen 10 jaar heeft gevoerd met mensen met een (L)VB, blijkt dat er dringend aandacht nodig is voor pesten en de gevolgen daarvan bij deze groep kwetsbare mensen.
In de Rapportage van het VN-Verdrag Handicap staat geschreven dat veel mensen met een beperking zich niet gehoord, niet betrokken en nog steeds gediscrimineerd voelen.

Grensoverschrijdend ongewenst gedrag is een onderwerp dat momenteel vol in de aandacht staat. Het is een complex thema en belangrijk te weten is, dat het overal voorkomt. Dus ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen hiermee te maken krijgen. Zelfs meer dan anderen blijkt uit onderzoek (Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder mensen met een beperking van Berlo et al. 2011; Mishandeling van mensen met een verstandelijke beperking Platt et al., 2017).
 

Wanneer spreekt men over grensoverschrijdend gedrag?
Ieder mens is uniek en heeft persoonlijke opvattingen over wat geoorloofd is, of wat over een grens gaat. De één vindt bijvoorbeeld een aanraking of het gebruik van bepaalde woorden normaal. Een ander voelt zich bij diezelfde aanraking of woorden ongemakkelijk of vindt het veel te ver gaan.
Grensoverschrijdend gedrag kan bewust en onbewust zijn en komt voor in heel veel vormen: verbaal, lichamelijk, psychisch, financieel en seksueel. Ook het onthouden van persoonlijke zorg, aandacht en hulp kan grensoverschrijdend zijn. Kwetsbaarheid en afhankelijkheid spelen hierbij een grote rol.
 

Waar ligt jouw grens?
Het is van groot belang om in gesprek te gaan met mensen met een (L)VB over grensoverschrijdend ongewenst gedrag. Praten over waar de persoonlijke grenzen liggen en wanneer men vindt dat een grens is bereikt. Maar ook praten over wat de cliënt of bewoner wel fijn vindt, en wanneer men daaraan twijfelt.
Hoe ga je in gesprek over grensoverschrijdend gedrag? Hoe signaleer je of er mogelijk iets speelt?
 

Gratis sociale veiligheidstool: De PestenBingo
Speciaal voor de Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met een (L)VB heeft Aandacht voor Pesten een laagdrempelige sociale veiligheidstool over grensoverschrijdend ongewenst gedrag ontwikkeld: De PestenBingo. PestenBingo is een gesprekstool en heeft daarnaast een signaalfunctie. Het kan zowel individueel als in een groep worden ingezet. In een groep krijgt men inzicht in wat er speelt op het gebied van ongewenst gedrag en kan men de groepsnorm beïnvloeden.
 

Klik HIER om de gratis sociale veiligheidstool PestenBingo, inclusief handleiding, te ontvangen.
 
Wil je een heel jaar PestenBingo spelen met een cliënt of bewoners? Dat kan binnenkort!
De kosten voor een pakket bedragen: €87,- (excl. BTW en verzending).
Stuur een mail naar info@aandachtvoorpesten.nl en ontvang 10% korting.
Wij laten je weten wanneer de PestenBingo besteld kan worden.
De kaarten zijn ook in kleine oplages te bestellen.

Op www.pestenbingo.nl vind je meer informatie over de al bestaande versie voor in het onderwijs.
 
Terug naar de inhoud