home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
  waarom kinderen pesten
  pesten of plagen
  waarom ik
  wat kun je doen als je gepest wordt
  wat te doen als je zelf pest
  wat kun je als ouder doen als je kind wordt gepest
  feiten en cijfers
  waarom pesten schadelijk is voor de gezondheid
  ben jij een pester
  herken de waarschuwingssignalen
  pesten en hersenschade
  alles over stress
  emotionele mishandeling verandert de hersenen
  chronische pijn bij pesten
  eenzaamheid, effect op de gezondheid
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Signalen.

Pesten kan het leven van het slachtoffer helemaal overhoop gooien. Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. Zelfs niet met hun ouders. Soms is uit signalen op te maken dat er iets aan de hand is.

Mogelijke signalen zijn:

 • Het kind heeft angst om naar school te gaan;
 • Heeft weinig of geen vrienden;
 • Vervalt in vroeger gedrag zoals weer in bed plassen of weer gaan duimen;
 • Heeft last van concentratiestoornissen, waardoor de schoolprestaties achteruit gaan;
 • Heeft vaak geen eetlust;
 • Ze kunnen ineens veel ruzie gaan maken thuis;
 • Zomaar en regelmatig huilen om niets;
 • Het kind heeft last hebben van buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid;
 • Hij/zij komt thuis uit school met kapotte kleren en beschadigde boeken;
 • Het kind heeft verdacht vaak kneuzingen, verwondingen en blauwe plekken;
 • Hij/zij wordt niet uitgenodigd voor feestjes!
 • Het kind fietst alleen naar school;
 • Slaapt onrustig en droomt naar;
 • Vraagt of steelt geld van de familie;
 • Het kind neemt geen klasgenootjes (meer) mee naar huis.

 

Pesten op school is te herkennen aan een veelheid van signalen.

 

 • Altijd een bijnaam, de persoon nooit bij de eigen naam noemen;
 • Zogenaamde leuke opmerkingen maken over die persoon;
 • Een klasgenoot telkens weer ergens de schuld van geven;
 • Briefjes doorgeven;
 • Beledigen;
 • Opmerkingen maken over kleding;
 • Isoleren en negeren;
 • Na schooltijd opwachten, schoppen of slaan;
 • Op weg naar huis achterna rijden;
 • Naar het huis van de gepeste gaan;
 • Bezittingen afpakken;
 • Schelden of schreeuwen;
 • Pesten via msn.

 

Signalen voor de leerkracht:

 

 • De gepeste is vaak betrokken bij samenscholingen of opstootjes in de klas of op de speelplaats;
 • De leerling is vaker afwezig; gaat niet graag naar school;
 • De leerling zoekt de veiligheid van de leerkracht op;
 • Een leerling wordt vaak met een bijnaam aangesproken door klasgenoten;
 • Er is een verhoogde kans op psycho-somatische klachten (hoofdpijn, buikpijn);
 • De schoolresultaten van de leerling gaan plots achteruit;
 • De leerling wordt dikwijls als laatste gekozen bij het indelen van groepjes (sportles, groepswerk);
 • De leerling isoleert zich van de anderen, soms met één vriend(in);
 • De leerling is vaak alleen en buitengesloten tijdens pauzes en tijdens het overblijven;
 • De leerling blijft dicht bij de onderwijzer staan tijdens pauzes en tijdens het overblijven;
 • Opvallend vaak zijn er spullen kapot of verdwenen bij een leerling;
 • Een leerling is vaak betrokken bij vechtpartijtjes, scheldpartijen etc.
 • Een leerling is steeds het mikpunt van "grapjes". Pen weggooien, etui overgooien, stoel wegzetten etc.
 • De leerling gedraagt zich gestresst, ongelukkig en depressief;
 • De leerling gedraagt zich schichtig, schrikt snel, durft iemand niet aan te kijken etc.
 • De schoolprestaties gaan langzaam achteruit;
 • De sfeer in de klas is niet goed;
 • De leerkracht voelt intuïtief aan dat er "iets" niet klopt in de klas en kan er maar niet de vinger achter krijgen wat het is.