home
informatie
 De rechten van het kind
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren van 12-18
 Mensen met een licht verstandelijke beperking
 Pesten op de werkplek
 Dossier pesten
 Dossier medisch
 De gevolgen van pesten
 Aandacht voor pesten op scholen
  basis- en middelbare scholen
  pabo's
  hoe herken ik als leerkracht pestgedrag
  hoe creer ik als leerkracht een veilige omgeving
  redenen voor pestgedrag op het voortgezet onderwijs.
 The biggest wake-up call ever
 Mijn verhaal
 Mijn gedicht
 Mijn muziek,video
 

Op iedere school, waar dan ook, komt het voor dat er gepest wordt.

Als er “goed” gepest wordt, zal een leerkracht dit niet merken. Dat zegt NIETS over de kundigheid van de leerkracht, maar dit zegt iets over de geraffineerdheid van de pester(s). Het gebeurt namelijk niet binnen het zicht van de leerkrachten en de school. Het is dus vaak onzichtbaar en dat maakt het lastig om direct in te grijpen. Soms gaat het om een leerling die door een mede-leerling wordt gepest, maar het komt ook voor dat een gehele klas zich op één leerling richt.

Het waarborgen van een veilige omgeving, zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn, is belangrijk. Hierdoor wordt het pesten geminimaliseerd. De verantwoordelijkheden van scholen en leerkrachten rondom dit thema is groot.